Portal

Scope 10 inspectie brandverzekering

Scios Scope 10 inspectie brandverzekering

Volgens schattingen worden de helft van alle branden veroorzaakt door de technische installatie. Doordat de steeds complexer wordende installaties zal dit aantal gaan oplopen. Het verbond van verzekeraars zijn van mening dat de installatie volgens de NEN1010 en de inspectienorm NEN3140 te kort schieten op het gebied van de brandveiligheid. Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars samen met Uneto-VNI en I-keur een nieuwe inspectiemethode ontwikkeld: de NTA 8220. 

Deze Nederlands Technische Afspraak wordt geen vervanger van de NEN 3140 (die vooral op persoonsbeveiliging gericht is), maar focust zich vooral op risicogebieden, de zogenaamde risicoverhogende ruimtes.

Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende scope 10 ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA8220 en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche ontwikkeld.
De inspectie volgens SCIOS scope 10 is een verdere uitwerking van het VIER protocol. De grote stap voorwaarts is dat de inspectie nu gecertificeerd is. Dat houdt in dat de inspectieomvang vast ligt en dat de Certificatie-Instelling jaarlijks een controle op het kwaliteitssysteem van de inspectiebedrijven uitvoert. Tevens worden de medewerkers eens in de 18 maanden in de praktijk getoetst op zowel kennis als vaardigheden. Om als medewerker scope 10 inspecties te mogen uitvoeren zijn diploma's voor scope 8 en 10 vereist.

De risico-inspectie elektrisch materieel wordt in 2017 operationeel. De verzekeringsbranche heeft aangegeven bij verzekerden aan te dringen op het periodiek laten uitvoeren van de gecertificeerde risico-inspectie. Hiermee laat een bedrijf zien dat het werkt aan het beperken van het brandrisico.

Risicoverhogende ruimtes

Voorbeelden van risicoverhogende ruimtes zijn: 
  • laagspanningsruimte,
  • stookruimte,
  • schakel- en verdeelinrichtingen,
  • bedrijfskeukens,
  • Een productieomgeving met veel vervuiling of vocht waar gebruikt wordt gemaakt van elektrisch materiaal.
  • ruimtes met bijtende dampen en gassen (zoals ammoniakdampen in varkensstallen)
 
Keuringservice Nederland BV
Beilerstraat 15, 7933 TS Pesse
t. 0593-82 02 02
e. info@keuringservicenederland.nl