Portal

Controle AED

Controle van AED apparaten.

Hoewel de AED apparaten onderhoudsvrij worden verkocht, is het ronduit gevaarlijk om een AED na aanschaf niet regelmatig te laten controleren.
Het komt namelijk nog veel te vaak voor dat de AED niet naar behoren functioneert.
Uit onderzoek in 2012 bleek dat maar liefst de helft van de AED apparaten niet functioneerden. De belangrijkste oorzaken zijn de levensduur van de batterijen van ongeveer 4 jaar en de houdbaarheid van de elektroden van ongeveer 2 jaar.
Zorg er daarom voor dat er periodiek onderhoud wordt uitgevoerd in de vorm van een onderhoudscontract. Hierbij wordt het automatisch onderhoud aan de batterijen en de elektroden ingepland en bijgehouden.

Bij een controle wordt gekeken naar de volgende zaken:

  • de houdbaarheid van de elektroden;
  • de resterende capaciteit van de accu/batterijen;
  • of de AED geen beschadigingen vertoont;
  • beschikt de AED over de nieuwste software;
  • aanwezigheid leesbare gebruiksaanwijzing;
  • locatie en toegankelijkheid van de AED;
  • deugdelijkheid van de montage.
AED controle door Keuring Service Nederland

Informatie over blusmiddelen aanvragen.

Wilt u meer weten over de controle en onderhoud van blusmiddelen, vul dan de onderstaande velden zo volledig mogelijk in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
 
Keuringservice Nederland BV
Beilerstraat 15, 7933 TS Pesse
t. 0593-82 02 02
e. info@keuringservicenederland.nl