Portal

Blusmiddelen controle / onderhoud

Brandblussers

Het jaarlijks keuren, volgens de technische specificaties van NEN 2559, van brandblussers is wettelijk verplicht. Keuring Service Nederland kan het keuring van brandblussers voor u verrichten.

Brandslanghaspels

Brandslanghaspels dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Jaarlijks op druk en doorstroom en om de 5 jaar op maximale werkdruk. Deze controle van de brandslanghaspels is vastgelegd in de NEN 671-3.

Bluswagens

Net zoals de brandblussers dienen de bluswagens (verrijdbare blustoestellen) jaarlijks gekeurd te worden. Ook de bluswagens kunt u door Keuring Service Nederland laten keuren.

Brandkranen

Ook brandkranen, die bedoeld zijn als watertappunt voor de brandweer, dienen jaarlijks gecontroleerd te worden. Deze controle valt onderde NEN norm 1594. Keuring Service Nederland kan deze controle voor u uitvoeren.

Droge blusleidingen

Het is van groot belang dat de brandweer een brand snel onder controle heeft. Het juiste onderhoud en een jaarlijkse controle, door een gecertificeerd bedrijf, van de droge blusleidingen kan daar een bepalende factor in spelen. 

Noodverlichting

De in een gebouw aanwezige noodverlichting dient, volgens het gebruiksbesluit en de ARBO-wet, ten minste eenmaal per jaar te worden gecontroleerd. Deze controle kunt u door Keuring Service Nederland laten verrichten.

Verbandtrommels

De Arbowet schrijft het bij de hand hebben van een EHBO uitrusting voor. Om er voor te zorgen dat deze uitrusting compleet blijft is het verstandig dit door Keuring Service Nederland te laten controleren.

AED

Omdat het van groot, of liever gezegd van levensbelang is om een AED goed te onderhouden is het enorm aan te raden om de AED regelmatig door Keuring Servie Nederland te laten controleren.
 
Keuringservice Nederland BV
Beilerstraat 15, 7933 TS Pesse
t. 0593-82 02 02
e. info@keuringservicenederland.nl