Portal
Zonnepanelen keuringen

Agro Elektra Inspectie deskundig uitgevoerd door Keuring Service Nederland

Bij het uitvoeren van de Agro Elektra Inspectie (EBC) worden de risico’s geïnventariseerd die kunnen ontstaan door het gebruik van een elektrische installatie. Deze Elektra Brandveiligheid Check kan worden uitgevoerd voor zowel agrarische bedrijven (Agro Elektra Inspectie) als voor bedrijven in het MKB. Brandveiligheid, het voorkomen van onveilige situaties voor mens en dier en het bewaken van de bedrijfscontinuïteit zijn de uitgangspunten voor een uitgebreide inspectie
van elektrische installaties. De inspectie wordt uitgevoerd op de elektrische installatie die vast in het gebouw is geïnstalleerd. Hieronder vallen geen vast opgestelde machines, deze machines worden tot en met de hoofdschakelaar geïnspecteerd tenzij deze machines het risico op brand vergroten.
Deze methode is gebaseerd op de “VIER” methodiek van i-Keur.

Keuring Service Nederland inspecteert de brandveiligheid van uw elektrische installatie

De Elektra Brandveiligheid Check (EBC) wordt met zorg en precisie uitgevoerd door de gecertificeerde inspecteurs van Keuring Service Nederland. Tijdens de inspectie van de elektrische installatie wordt er vooral 
gekeken naar de onderdelen waarvan bekend is dat deze een groot risico kunnen vormen ten aanzien van brandveiligheid of elektrocutie. Onze jarenlange ervaring en uitgebreide expertise verzekeren u van de juiste inspectie.

Gedetailleerd rapport van de EBC

Keuring Service Nederland zorgt ervoor dat u een duidelijk rapport ontvangt waarin alle aanbevelingen staan die leiden tot een verbetering van het functioneren van uw elektrische installatie. Door onze inspectie van uw elektrische installaties voldoet u aan de polisvoorwaarden van de brandverzekering van diverse verzekeraars.
Nadat de inspectie door ons is uitgevoerd ontvangt u een gedetailleerde rapportage, hierin staan al onze bevindingen en/of verbeterpunten. U krijgt hierdoor inzicht in de staat van onderhoud van uw installatie. 
 
Daarnaast is dit gedetailleerde rapportvan de EBC een handige leidraad voor het uitvoeren van de benodigde maatregelen op uw elektrische installatie. Tevens biedt dit rapport een aantoonbare verantwoordelijkheid richting uw verzekeraars en toezichthouders.

Doordat wij onze wijze van inspecteren en rapporteren goed hebben afgestemd zijn wij benoemd als inspectiebedrijf welke voor verzekerden van verschillende verzekeraars de Elektra Brandveiligheid Check mag uitvoeren.

Onderdelen van een Elektra Brandveiligheid Check

Visuele inspectie

Tijdens de visuele inspectie wordt er gekeken of er corrosie is ontstaan in de elektrische installatie, of er aanrakingsgevaar is of dat er wellicht risico’s zijn ten aanzien van een spontane ontbranding.

Meting en beproeving

De inspecteur van Keuring Service Nederland inspecteert de elektrische installatie inwendig en kijkt naar sporen van slijtage, het functioneren van veiligheden, mogelijke overbelasting en installatiefouten.

Thermografisch onderzoek

Met behulp van infrarood temperatuurmetingen controleert onze inspecteur of de elektrische installatie, bij normaal gebruik, niet te hoge temperaturen veroorzaakt in de installatieverdelers. Deze hoge temperaturen zouden brand kunnen veroorzaken.

NB: Ieder bedrijf is wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige elektrische werkomgeving. Dit kan regelmatig worden getoetst met een inspectie conform de NEN 3140. Deze keuring is vele malen uitgebreider en kostbaarder dan de EBC. De EBC richt zich alleen op het voorkomen van de grootste risico’s op brand of letsel en voldoet dus niet aan de wettelijke eisen.
 
 
Keuringservice Nederland BV
Beilerstraat 15, 7933 TS Pesse
t. 0593-82 02 02
e. info@keuringservicenederland.nl