Portal

Elektrakeuring Schermdoek

​De Elektrakeuring Schermdoek zorgt ervoor dat u minder risico loopt op het ontstaan van brand in een schermdoek. De keuring richt zich op de risicofactoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontsteken van het schermdoek en dus brand kunnen veroorzaken. Niet alleen binnen de kas maar ook daar buiten zijn er factoren die van invloed zijn op de brandveiligheid. Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van een opslagloods, verwerkingsruimten of bijvoorbeeld een ketelhuis. Ook deze factoren worden tijdens de Elektrakeuring Schermdoek meegenomen in de beoordeling.

Deze keuring bestaat uit drie stappen:
1. Gesprek met de installatieverantwoordelijke
2. De keuring
3. De rapportage inclusief herstelverklaring

Mochten er tijdens de keuring ernstige gebreken (categorie A en B) aan het licht komen dan moet u deze uiteraard verhelpen.

Wat houdt de Elektrakeuring Schermdoek precies in?

De Elektrakeuring Schermdoek bevat de volgende onderdelen:

  • Het beoordelen van elektrotechnische tekeningen
  • Hoofd- en onderverdeelinrichtingen worden doorgemeten
  • Aardlekschakelaars worden uitgebreid gecontroleerd
  • Wandcontactdozen (230V en 400V), elektrische apparatuur en verlichtingsarmaturen worden gecontroleerd en doorgemeten (elektrische arbeidsmiddelen vallen hier niet onder).
  • Door middel van een steekproef worden aansluitsnoeren van ventilatoren, buismotoren en zwavelverdampers gecontroleerd.
 
Keuringservice Nederland BV
Beilerstraat 15, 7933 TS Pesse
t. 0593-82 02 02
e. info@keuringservicenederland.nl