Keuring Service Nederland, lid van iKeur

Visie van iKeur

Keuring Service Nederland inspecteert en keurt conform de hoogste eisen en is daarom aangesloten bij iKeur, het platform voor onafhankelijke inspectiebedrijven. Deze vereniging wordt hoog aangeschreven en vertegenwoordigt leveranciers op het gebied van veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

iKeur is toonaangevend en bepaalt de richtlijnen voor een veilige bedrijfsvoering in de branche. Ze geeft opdrachtgevers de zekerheid dat de leden van iKeur de deskundigheid in huis hebben die nodig is om binnen de bestaande wet- en regelgeving perfect maatwerk te bieden en professioneel te inspecteren en keuren.

Missie van iKeur

iKeur is een nationaal gezaghebbend platform voor veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. iKeur biedt standaarden voor inspectie van veilige elektrische bedrijfsvoering. Ook bepaalt ze de juiste voorwaarden waaraan de opleidingen in deze branche moeten voldoen. Efficiency en objectiviteit zijn hierbij altijd leidend.

Ikeur zorgt ervoor dat er altijd aan de wet- en regelgeving wordt voldaan door al haar leden.