Keuring Service Nederland is lid van iKeur

 

Visie van iKeur

Keuring Service Nederland inspecteert en keurt conform de hoogste eisen en is daarom aangesloten bij iKeur, het platform voor onafhankelijke inspectiebedrijven. Deze vereniging staat hoog aangeschreven en vertegenwoordigt leveranciers op het gebied van veilige bedrijfsvoering omtrent elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

iKeur is toonaangevend en bepaalt de richtlijnen voor een veilige bedrijfsvoering in de branche. Ze geeft opdrachtgevers de zekerheid dat de leden van iKeur de deskundigheid in huis hebben die nodig is om binnen de bestaande wet- en regelgeving perfect maatwerk te bieden en professioneel te inspecteren en keuren.

 

Missie van iKeur

iKeur is dé brancheorganisatie voor de onafhankelijke en professionele inspecteur op elektrotechnisch gebied. iKeur is een nationaal gezaghebbend platform dat de veiligheid van de elektrotechnische bedrijfsvoering optimaliseert. Zij ontwikkelt standaarden voor vakbekwaamheidseisen, inspectievormen en rapportages en borgt de toepassing daarvan. Tevens is iKeur aanspreekpunt voor beheerders van elektrotechnische installaties. iKeur heeft afgevaardigden in de commissies die normen opstellen en evalueren zoals; NEN-EN 50110 / NEN 3140 en NEN 1010.

Ook bepaalt ze de juiste voorwaarden waaraan de opleidingen in deze branche moeten voldoen. Efficiency en objectiviteit zijn hierbij altijd leidend.

iKeur zorgt ervoor dat er altijd aan de wet- en regelgeving wordt voldaan door al haar leden.

 

iKeur