Controle en keuring van bluswagens

Onderhoud aan blusmiddelen is bijzonder belangrijk.

Bluswagens kunnen ook worden aangeduid als verrijdbare blustoestellen. Bluswagens worden onderverdeeld in 3 soorten:

 • Poederwagens;
 • Schuimwagens;
 • Koolzuursneeuwwagens.

De controle en het onderhoud van bluswagens (verrijdbare blustoestellen) is vastgelegd in de NEN 2659:2003.

Poederwagens:

 • Jaarlijks onderhoud (keuring) door een REOB monteur. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de wagen en / of het patroon aanwezig is;
 • Wagens onder constante druk worden getest op lekkage en druk.
 • Revisie na 10 jaar: de wagen wordt volledig gedemonteerd: De (poeder) vulling en ook onderdelen zoals afdichtingen worden indien nodig vervangen, slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst;
 • Na 20 jaar moet de bluswagen worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Schuim (nat) wagens:

 • Jaarlijks onderhoud (keuren) door een REOB monteur. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de wagen en / of het patroon aanwezig is;
 • Wagens onder constante druk worden getest op lekkage en druk;
 • Uitgebreid onderhoud na 5 jaar: de (schuim) vulling wordt vervangen en indien nodig ook de onderdelen zoals afdichtingen;
 • Revisie na 10 jaar: de wagen wordt volledig gedemonteerd en de vulling vernieuwd, waar nodig worden onderdelen vervangen, slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst;
 • Wederom uitgebreid onderhoud na 15 jaar (als onder ´onderhoud na 5 jaar´);
 • Na 20 jaar moet de bluswagen worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Koolzuursneeuw (CO2) wagens:

 • Jaarlijks onderhoud door een REOB monteur (Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen). Hierbij wordt o.a. gekeken naar de uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de bluswagen aanwezig is. De wagen wordt getest door middel van een proefstoot en er wordt gekeken of deze niet lekt. De fiberringen worden vervangen;
 • Revisie na 10 jaar: de wagen wordt volledig gedemonteerd, de romp wordt afgeperst. De CO2 vulling wordt vervangen en indien nodig ook de onderdelen zoals afdichtingen;
 • Na 20 jaar moet de bluswagen worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Vraag een offerte aan

Wilt u zeker weten dat uw bluswagens goed functioneren?
Vraag dan vrijblijvend een offerte aan door het formulier onder blusmiddelen in te vullen.
Wilt u liever eerst informatie krijgen? Neem gerust contact met ons op.