Onderhoud aan brandblussers

Regelmatig onderhoud aan blusmiddelen is van essentieel belang. Brandblustoestellen dienen jaarlijks te worden onderhouden; een brandblusser is een belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. Veel branden worden met een draagbare blusser geblust. Een blusapparaat moet daarom betrouwbaar zijn, eenvoudig te bedienen en over voldoende bluscapaciteit beschikken. Een brandblusser moet zodanig in een gebouw gemonteerd worden, dat deze bij een brand zo snel mogelijk kan worden ingezet. Blustoestellen moeten altijd zichtbaar en goed bereikbaar zijn.

Onderhoud draagbare blustoestellen:

 • Jaarlijks onderhoud (keuren) door een deskundig persoon (REOB);
 • Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers;
 • Revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd, waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt;
 • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats;
 • Na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Onderhoud schuim (nat) brandblussers:

 • Jaarlijks onderhoud door een REOB monteur. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de blusser en/of het patroon aanwezig is. Constante druk blussers worden getest op lekkage en druk;
 • Uitgebreid onderhoud na 5 jaar: de (schuim) vulling wordt vervangen en indien nodig ook de onderdelen zoals afdichtingen;
 • Revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en de vulling vernieuwd, waar nodig worden onderdelen vervangen; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst;
 • Uitgebreid onderhoud na 15 jaar (gelijk aan onderhoud na 5 jaar);
 • Na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Onderhoud koolzuursneeuw (CO2) brandblussers:

 • Jaarlijks onderhoud door een REOB monteur. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de blusser aanwezig is, door deze te wegen. De blusser wordt getest middels een proefstoot en er wordt gekeken of deze niet lekt. De fiberring tussen slang en afsluiter wordt vervangen;
 • Revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd; de blusser wordt afgeperst; De CO2-vulling wordt vervangen en indien nodig ook onderdelen zoals afdichtingen;
 • Na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Vraag een offerte aan

Wilt u zeker weten dat uw brandblussers goed functioneren?
Vraag dan vrijblijvend een offerte aan door het formulier onder blusmiddelen in te vullen.
Wilt u liever eerst informatie krijgen? Neem gerust contact met ons op.

brandblusser