Portal

Keuring Arbeidsmiddelen door Keuring Service Nederland

Keuren van elektrisch gereedschap

Conform de Arbowet,de Europese productrichtlijnen (warenwet) en VCA certificeringis het verplicht om regelmatig uw elektrische gereedschap en andere arbeidsmiddelen te laten keuren. Al het gereedschap dat u gebruikt tijdens uw werkzaamheden wordt gekeurd op arbeidsveiligheid, conform NEN3140. Het gebruik van elektrisch gereedschap kan namelijk gevaarlijk zijn, er bestaat altijd een risico.Een goede 
 
keuring zorgt voor goed werkende gereedschappen en creëert daardoor een veilige werkomgeving. Onze vakkundige inspecteurs voeren de keuring van elektrische gereedschappen nauwkeurig uit, conform NEN3140. Wij zijn op de hoogte van de wettelijke eisen en regelgeving en geven u een duidelijk rapport met eventuele verbeterpunten en opmerkingen.

Keuring van klimmaterialen

Het inspecteren van elektrische gereedschappen is bijzonder belangrijk, maar daarnaast is het ook van groot belang dat de overige gebruikte arbeidsmiddelen zoals ladders, trappen, steigers, valbeveiliging en andere klimmaterialen aan de juiste eisen voldoen. Keuring Service Nederland controleert of deze arbeidsmiddelen voldoen aan de wettelijke eisen en normen.
Voor het juist uitvoeren van de inspectie op ladders en trappen baseren wij ons op de warenwet “besluit draagbaar klimmateriaal”.
Bij het keuren van rolsteigers hanteren wij de NEN-EN-1004 norm en valbeveiliging volgens de Europese Richtlijnen Arbeidsmiddelen in het Nederlandse Arbeidsomstandigheden besluit.
 
Keuringservice Nederland BV
Beilerstraat 15, 7933 TS Pesse
t. 0593-82 02 02
e. info@keuringservicenederland.nl