Portal

NEN3140 en NEN1010 keuringen vakkundig uitgevoerd door Keuring Service Nederland

Keuring Service Nederland heeft veel ervaring met NEN keuringen zoals NEN3140 en NEN1010. Vanuit de Arbowet wordt u geconfronteerd met NEN3140 keuringen op uw elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat NEN keuringen noodzakelijk zijn voor deelname aan
kwaliteitssystemen en/of certificeringen of omdat verzekeringsmaatschappijen NEN keuringseisen stellen. Volgens de NEN3140 dienen alle elektrische gereedschappen en installaties waarmee werknemers in aanraking komen, te worden geïnspecteerd.

Richtlijn NEN3140 keuring

Voor wat betreft de eisen van de NEN3140 gelden er duidelijke richtlijnen. Deze betreffen de inspectietermijn, metingen en uit te voeren beproevingen. Daarnaast dient van deze NEN keuring uitgebreide documentatie aangelegd te worden. Het is daarom verstandig om deze keuring aan een onafhankelijk, deskundig en gekwalificeerd bedrijf als Keuring Service Nederland uit te besteden.

Een NEN 3140 keuring bestaat uit:

  • Een inspectieplan
  • Audit
  • Een NEN3140 keuringsrapport
  • Terugkoppeling
  • Het verstrekken van het NEN3140 keuringstabel

NEN1010 en NEN 3140, keuring en tekenwerk van elektrische installaties

De NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. De norm is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische apparatuur tot een nominale spanning van 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning. Wij hebben ruime ervaring met deze NEN certificeringen en weten precies aan welke criteria u moet voldoen.
De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en elektrische apparaten veilig moeten functioneren en dat werkzaamheden met behulp van of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN3140 voorziet in de nodige richtlijnen en bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Samenhang NEN1010 en NEN 3140 nader verklaard

Een NEN1010 opleveringsinspectie geeft u de zekerheid dat uw elektrotechnische installatie, of een forse uitbreiding hiervan, is aangelegd conform de actuele regelgeving. NEN 1010 bestaat uit een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties die worden gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche.
NEN normen zijn geen wetten maar afspraken, handige praktische richtlijnen die voor én door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. Het auteursrecht ligt bij NEN.

Elektrotechnische tekeningen gerealiseerd door Keuring Service Nederland

De NEN1010 stelt dat van elektrotechnische installaties die meer dan 12 eindgroepen bevatten of waarop een vermogen van meer dan 20 KVA is aangesloten, de elektrotechnische tekeningen altijd aanwezig en actueel
 
dienen te zijn. Keuring Service Nederland verzorgt het opnemen, maken, reviseren en het beheren van uw elektrotechnische en werktuigbouwkundige tekeningen.
 
Keuringservice Nederland BV
Beilerstraat 15, 7933 TS Pesse
t. 0593-82 02 02
e. info@keuringservicenederland.nl