Portal

Netvoeding analyse spoort netvervuiling op

Wanneer u regelmatig te maken heeft met een storing in uw installaties en apparatuur raden wij u aan om een Power Quality Meting te laten uitvoeren. Door middel van deze uitgebreide netanalyse sporen wij de vervuiling in het netwerk op. Er zijn diverse factoren die tot lichtnetvervuiling kunnen leiden. Meestal is het zo dat er teveel apparaten en gereedschappen op het bestaande netwerk worden aangesloten. Dit resulteert in een vervorming van stroom en netspanning. Hierdoor valt de apparatuur uit of functioneert het niet optimaal.
 

Welke schade wordt veroorzaakt door netvervuiling?

Netvervuiling is een groot probleem en kan leiden tot schade aan uw installaties, apparatuur en gereedschappen.
Wij onderscheiden twee categorieën schade:
  • Waarneembare schade: de schade is te constateren aan de hand van diverse waarneembare signalen. De apparatuur kan uitvallen of wellicht constateert u dat de verlichting af en toe aan en uit gaat. Nog ernstiger is het feit dat netvervuiling kan leiden tot destructie van apparatuur doordat kabels en onderdelen oververhit raken.
  • Niet waarneembare schade: Apparaten en gereedschappen functioneren niet optimaal wanneer er sprake is van netvervuiling. Er wordt meer stroom verbruikt dan nodig is en de energiekosten kunnen hierdoor behoorlijk oplopen.
 

Welke onderdelen worden geanalyseerd tijdens de netanalyse van Keuring Service Nederland?

  1. Netspanning (V)
  2. Stroom tot 3.000 Ampère
  3. Frequentie (H2)
  4. COS Phi, de power factor
  5. Flicker
  6. THD, totalharmonicdistortion (Totale Harmonische vervorming)
  7. Transienten
  8. Werkelijk vermogen, schijnbaar vermogen en het reactieve vermogen

Wat houdt een Power Quality Meting precies in?

Keuring Service Nederland heeft veel ervaring met het uitvoeren van een professionele netanalyse. Voor het uitvoeren van de netanalyse worden er meerdere analyse apparaten op het netwerk aangesloten. Hierdoor wordt er een gemiddeld resultaat gemeten en krijgen wij een goede weergave van de (wan)prestaties van het volledige netwerk. Met de resultaten en aanbevelingen die in ons analyserapport worden vermeld heeft u de juiste richtlijnen om de oorzaak van de storing te verhelpen. Wij adviseren u hierbij uiteraard graag.
 
 
Keuringservice Nederland BV
Beilerstraat 15, 7933 TS Pesse
t. 0593-82 02 02
e. info@keuringservicenederland.nl