Keuring Service Nederland is SCIOS gecertificeerd

De SCIOS-certificatie is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

De SCIOS-certificatie is erkend door de Raad voor Accreditatie. Bedrijven die conform de SCIOS-regeling zijn gecertificeerd tonen daarmee aan dat de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden op hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De borging van de kwaliteit vindt plaats door periodieke controle, uitgevoerd door een voor SCIOS geaccrediteerde Certificerende Instelling.

 

Elektrische installaties en arbeidsmiddelen geïnspecteerd en gekeurd conform SCIOS

Wanneer een installatie-eigenaar een bedrijf met SCIOS-certificaat selecteert voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden, heeft hij de zekerheid dat de installatie voldoet aan de NEN 3140. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de elektrische installatie regelmatig worden gecontroleerd. Met het inspectierapport kan de installatie-eigenaar aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze is gecontroleerd.

Vanuit brandveiligheidsoverwegingen houdt ook de verzekeringsbranche de opvolging van deze controles scherp in de gaten. Inspectie door een SCIOS gecertificeerd bedrijf, zoals Keuring Service Nederland, geeft de zekerheid dat de werkzaamheden met een hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Maar ook dat de elektrische arbeidsmiddelen veilig functioneren en in optimale conditie zijn.

 

SCIOS-certificatieregeling, van groot belang

Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt dat de SCIOS-certificatieregeling van belang is voor de installatie-eigenaar, het SCIOS-bedrijf en het bevoegd gezag. De SCIOS Certificatieregeling omvat twee regelingen:

  • Inspectie van Stookinstallaties (Scope 1 t/m 7) en
  • Inspectie van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 (Scope 8 en 9).

Keuring Service Nederland is gecertificeerd met certificaatnummer NL020943-5 voor Scope 8, 9, 10.

 

 

Scios-logo