Portal

Keuring Service Nederland keurt conform VIER methode

De VIER methodiek staat voor Verzekerings Inspectie Elektronische Risico’s.
Een unieke regeling die ontwikkeld is door ìkeur in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. De erkenningsregeling VIER is speciaal ontwikkeld om de risico’s en schades die kunnen ontstaan tijdens het gebruik van elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen tot een veilig minimum te beperken.

De 4 Kenmerken van de VIER regeling:

1. Reduceert risico’s in relatie tot brandgevaar, aanrakingsgevaar en bedrijfscontinuïteit.
2. Borgt de inspectiemethodiek, de vakbekwaamheid, het rapportageformat en de follow-up.
3. Voorziet in de communicatie tussen de verzekerde, diens (huis)installateur en verzekeraar.
4. Ontwikkeld en beheerd door iKeur, met medewerking van het Verbond van Verzekeraars.

Safety Deal Brandveilige Elektra

Jaarlijks ontstaan vele duizenden branden in bedrijven en woonhuizen door problemen met elektra. Elektrabranden zijn vaak het gevolg van defecte installaties en machines of verkeerd gebruikte apparaten. Veel ondernemers en consumenten zijn zich onvoldoende bewust van deze risico’s. Het inspectieprotocol VIER richt zich op het voorkomen van brandschade.

Keuring Service Nederland, die volgens de VIER methodiek de elektrische installatie en het gebruik van apparaten en machines controleert, kijkt hierbij specifiek naar het risico op brand. De Safety Deal Brandveilige Elektra die het Verbond en iKeur hebben gesloten, houdt in dat beide partijen zich inspannen om de brandveiligheid rondom elektrische installaties en de daarop aangesloten apparaten te verbeteren. Onderdeel van de Safety Deal zijn de speciale maatwerkinspecties die iKeur ontwikkelt, inclusief de opleidingen en een erkenningsregeling voor inspecteurs.
 
Keuringservice Nederland BV
Beilerstraat 15, 7933 TS Pesse
t. 0593-82 02 02
e. info@keuringservicenederland.nl